Home / Milieucoördinator

Milieucoördinator

Wat doet een milieucoördinator?

Een milieucoördinator moet de meest hinderlijke bedrijven opvolgen en waken over de naleving van de milieuwetgeving. Onze milieucoördinatoren volgen jaarlijks opleidingen over diverse milieuaspecten en zijn op de hoogte van de meest actuele milieuwetgeving. Uw bedrijf blijft op die manier steeds in orde met de regelgeving. Ook bij een voorgenomen investering geeft de milieucoördinator advies die vanuit milieu-oogpunt relevant kan zijn. 

Wie heeft een milieucoördinator nodig?

De exploitanten van heel wat klasse 1 inrichtingen en een aantal klasse 2 inrichtingen dienen een milieucoördinator aan te stellen. In de indelingslijst van Vlarem kan teruggevonden worden als uw activiteit al dan niet onder deze wettelijke verplichting valt.  

De milieucoördinator kan een werknemer zijn  maar dit kan ook een externe milieucoördinator zijn. Heeft uw bedrijf geen interne milieucoördinator in huis dan kan u bij Adviron terecht. Wij beschikken over de nodige erkenningen om de taak van (externe) milieucoördinator op te nemen. Wenst uw interne milieucoördinator ondersteuning om zijn taak te kunnen vervullen dan kan u ook bij Adviron terecht. Wij houden u op de hoogte van de wijzigende wetgeving, nemen eventuele knelpunten door en houden de milieuadministratie mee up-to-date. 

Milieucoördinator nodig? 

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!