Home / Milieuadvies

Milieuadvies

Bent u een professionele ondernemer of een particulier en bent u op zoek naar een studie- en adviesbureau om u verder te begeleiden? 

Adviron maakt u graag wegwijs in de Vlaamse wetgeving (Vlarem, Vlarebo, Vlarema, ...). We gaan dieper in op de Best Beschikbare Technieken (BBT) om de nadelige gevolgen van uw bedrijfsactiviteit op het leefmilieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Samen met jou gaan we op zoek naar concrete maatregelen en milieuadvies op maat van uw onderneming. Wij onderzoeken niet alleen de knelpunten, maar ook de opportuniteiten die zich voordoen. 

Onderstaand vindt u wat meer informatie terug over de mobiliteitstoets, watertoets, natuurtoets, geluidsstudie, bodemonderzoek en de opmaak van een duurzaamheidsrapport.

Natuurtoets

Voortoets, passende beoordeling, stikstof, Natura 2000, SBZ, ...

Lees meer

Watertoets

Hemelwaterciternes, bufferbekken, infiltratievoorziening, ...

Lees meer

Mobiliteitstoets

Verkeerseffecten door winkelcentra, kantorencomplexen, handelszaken, horeca, ...

Lees meer

Geluidsstudie

Geluidshinder, akoestisch onderzoek, geluidsnormen, ...

Lees meer

Bodemonderzoek

Oriënterend of beschrijvend onderzoek, sanering, risicozones, historische of nieuwe verontreiniging, ...

Lees meer

Duurzaamheidsrapport

CO2-uitstoot, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, SDG's, transparantie, ...

Lees meer

Milieuadvies nodig?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!