Home / Milieuadvies / Watertoets

Watertoets

Een stedenbouwkundige ingreep in het landschap kan de toestand van het watersysteem grondig veranderen. Ten gevolge van het decreet "Integraal Waterbeleid" dient een aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Hierbij wordt nagegaan of er een schadelijk effect zou kunnen ontstaan op het watersysteem en hoe dit te voorkomen. 

Er wordt bepaald of er hemelwateropvang, buffering en/of infiltratie noodzakelijk is om de wateroverlast zoveel als mogelijk te beperken. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma. 

Op 2 oktober 2023 wijzigt de hemelwatertoets. Meer info omtrent de nieuwe hemelwatertoets vindt u terug in onze blog

Ondersteuning nodig voor de opmaak van de watertoets?

Contacteer ons

Gerelateerde blogberichten

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer

Advies nodig in kader van de watertoets?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!