Home / Milieuadvies / Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Bepaalde activiteiten op een bedrijf kunnen de bodem potentieel gaan verontreinigen. Het plaatsen van een mazouttank van 25.000 liter of het uitbaten van een garagewerkplaats behoren onder deze risico-inrichtingen. 

Afhankelijk van de soort risico-inrichting dient u een periodiek bodemonderzoek uit te voeren om de 10 of 20 jaar en bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Daarnaast bent u verplicht om een bodemonderzoek uit te voeren bij een overdracht, sluiting of faillissement. 


Tijdens het oriënterend bodemonderzoek (OBO) wordt de grond geanalyseerd op het voorkomen van verontreiniging. Uit dit bodemonderzoek wordt vervolgens door OVAM vastgesteld of een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) noodzakelijk is. Bij het beschrijvend bodemonderzoek worden de verontreinigingen in kaart gebracht en kan de toestand er tot leiden dat een bodemsaneringsproject (BSP) dient opgemaakt te worden. 

Als studie-en adviesbureau begeleiden wij u graag tijdens het proces van het bodemonderzoek. Wij voeren het bodemonderzoek zelf niet uit, maar brengen u graag in contact met studiebureaus voor de uitvoering van de werken. We ondersteunen u graag bij de aanvraag van offertes, de opvolging van het bodemonderzoek en de bezorging van het rapport aan de juiste instantie. 

Gerelateerde blogberichten

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer

Advies nodig in kader van bodemonderzoek?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en we helpen u verder!