Home / Milieuadvies / Geluidsstudie

Geluidsstudie

Om de betekenisvolle effecten op de omgeving na te gaan, worden tijdens de opmaak van de m.e.r.-screening ook de geluidsemissies en trillingen verder onderzocht. Eventuele maatregelen kunnen opgelegd worden om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. 

Indien uit de m.e.r-screening blijkt dat het project kan leiden tot een aanzienlijke verandering in de ruimere omgeving, dient men over te gaan tot een uitgebreider onderzoek. Hiervoor doen wij beroep op geluidsdeskundigen die in dit akoestisch onderzoek nagaan of er voldaan kan worden aan de geluidsnormen en of er reducerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Contacteer ons

Gerelateerde blogberichten

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer

Advies in kader van geluid nodig? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!