Home / Blog / Nieuwe hemelwaterverordening 2023

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

Vanaf 2 oktober 2023 treedt de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH) in werking. 
Grotere regenwaterputten en meer water dat dient te infiltreren is de basis van deze nieuwe hemelwaterverordening. 
Maar welke wijzigingen werden er doorgevoerd in deze nieuwe GSVH?

1.      Het toepassingsgebied wordt gewijzigd 

- Constructies of verhardingen < 40 m²  vallen nu ook onder de hemelwaterverordening.
- Bij verbouwingen of uitbreidingen van een bestaand gebouw wordt de plaatsing van een hemelwaterput verplicht.
- Natuurlijke infiltratie is enkel mogelijk indien de onverharde zone rondom de constructie of verharding 1/4de van de afwaterende oppervlakte bedraagt. 

2.      De minimale volumes van de hemelwaterputten worden opgetrokken 

Het volume van de hemelwaterput is steeds afhankelijk van de dakoppervlakte.

- Eengezinswoning: 

Dakoppervlakte < 80 m²: min. 5.000 l
Dakoppervlakte 80 - 120 m²: min. 7.500 l 
Dakoppervlakte 120-200 m²: min. 10.000 l 
Dakoppervlakte > 200 m²: min. 100 l/m², tenzij uit de aanvraag blijkt dat de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume

- Meerdere woongelegenheden: 

Min. 100l/m², per overschreden schijf van 5.000 l wordt minimaal één wooneenheid aangesloten

- Andere gebouwen dan woningen:

Min. 100l/m², tenzij uit de aanvraag blijkt dat de gebruiksmogelijkheden niet in verhouding zijn tot het vastgelegde volume

3.      Het hemelwater dient hergebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen 

Een pompinstallatie en aanvoerleidingen dienen aangelegd te worden naar elk toilet en naar de wasmachine, van elke aan te sluiten woongelegenheid. Het hemelwater wordt maximaal hergebruikt voor toiletspoeling, poetswater, wasmachine en tuin. 

4.      Een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening

Een buffervolume van 33 l/m² (ipv 25 l/m²) en een infiltratieoppervlakte van 8 % (ipv 4 %).

Indien de afwaterende oppervlakte > 1000 m² en de infiltratievoorziening dieper zal zijn dan 50 centimeter, dan dient dit verantwoord te worden aan de hand van een grondwaterpeilmeting en minstens drie infiltratieproeven. 

De noodoverloop bevindt zich op minder dan 30 cm onder het maaiveld. 

Nog steeds niet uitgelezen? De wetgeving omtrent de hemelwaterverordening kan u steeds terugvinden op de website van Vlario

Vond u dit artikel interessant?

Deel het met kennissen en vrienden.

Recente berichten

Startschot voor Adviron in 2023

Milieu-aangiftes, milieucoördinatie, omgevingsvergunningen … De milieuwetgeving kan vaak complex en tijdrovend ogen, zeker voor ondernemers. Vanuit de sector is er een groeiende vraag naar begeleiding. Uit die vraag is Adviron, een onderdeel van Creafarm, ontstaan. Hun doel? Ondernemingen helpen om de milieuwetgeving zo efficiënt en correct mogelijk te implementeren. Met persoonlijk en onfhankelijk advies, helemaal op maat.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer

Wijziging decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB)

De Vlaamse Regering heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in het decreet integraal handelsvestigingsbeleid. Zo werden er onder meer nieuwe categorieën toegevoegd aan de kleinhandelsactiviteiten en werden de definities van kleinhandelsbedrijf en handelsgeheel gewijzigd.

Lees meer