Home / Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Wat is een omgevingsvergunning?

Om een bedrijfsactiviteit te kunnen uitvoeren die een mogelijke hinder veroorzaakt voor mens en milieu, dient u te beschikken over een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning werd sinds 2017 ingevoerd en wordt digitaal aangevraagd via het Omgevingsloket. Ze vervangt en integreert diverse vergunningen waaronder de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning, de vergunning voor kleinhandelsactiviteit en de vegetatievergunning. De vroeger verleende milieuvergunningen werden afgeleverd voor een termijn van 20 jaar terwijl de omgevingsvergunning, op enkele uitzonderingen na, wordt verleend voor onbepaalde duur. 

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Hedendaags komen heel wat diverse activiteiten voor waarbij een omgevingsvergunning nodig is. Denk hierbij maar aan het plaatsen van een mazouttank, warmtepompen, reclamepanelen, koelgroepen, het exploiteren van kleinhandelsactiviteiten, ... 

Bent u een garagist, bakker, afvalverwerker of baat u een tuincenter uit dan is de kans groot dat u een geldige vergunning nodig heeft. De activiteiten worden onderverdeeld in diverse klassen waarbij klasse 1 en 2 vergunningsplichtig zijn en klasse 3 meldingsplichtig is. Voor een aantal kleine werken bent u onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van vergunningsplicht.

Omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting

Ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 1, 2 of 3, afwijking bijzondere voorwaarden, stopzetting, overdraging, ...

Lees meer

Stedenbouwkundige handelingen

Bouwen, verbouwen, slopen, regulariseren, functiewijziging, wijziging van het aantal woongelegenheden, ...

Lees meer

Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteit

Het uitbaten of uitbreiden van een winkel, assortiment wijzigen, samenvoeging, ...

Lees meer

Omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging

Rooien van bomen, ontbossen, wijzigen van een reliëf, ...

Lees meer

Project-m.e.r.-screening

Impact op de mobiliteit, impact op de fauna en flora, vervuiling en hinder, visuele impact, ...

Lees meer

Omgevingsvergunning aanvragen?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!