Home / Omgevingsvergunning / Omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting

Omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting

Vele kleine en middelgrote ondernemingen zijn onderworpen aan een milieuvergunningsplicht en dienen te voldoen aan diverse milieuvoorwaarden. De milieuwetgeving is een jonge, dynamische en complexe wetgeving die zijn invloed heeft op de bedrijfsvoering inzake beperking van emissies en hinder in het algemeen, afvalstoffenbeleid, … .

Adviron helpt u dan ook graag bij het nakijken van de milieuverplichtingen waaraan uw bedrijf moet voldoen conform Vlarem, Vlarema, Vlarebo, ... en streeft ernaar een voor u rendabele oplossing te vinden om te voldoen aan de vigerende milieuwetgeving. 

Klasse 1, 2 of 3

De graad van hinderlijkheid van uw bedrijf, onder meer vastgesteld door de aard van de activiteit, de aanwezige toestellen en de opgeslagen gevaarlijke producten, zal bepalen tot welke klasse u behoort. Ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 zijn het meest hinderlijk. Bij een klasse 3 bedrijf, die het minst hinderlijk is, geldt alleen de meldingsplicht en wordt er akte genomen van de activiteiten. Klasse 1 en 2 bedrijven  zijn daarentegen vergunningsplichtig. Zowel meldingen als vergunningen worden steeds digitaal aangevraagd via het 'Omgevingsloket'.  

Ook bij stedenbouwkundige aanvragen is het steeds van belang om na te gaan of er geen ingedeelde inrichtingen of activiteiten voorkomen. Deze dienen samen in één omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De milieuvergunning werd destijds voor 20  jaar verleend en was voor bepaalde duur. Hedendaags kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden voor onbepaalde duur. 

Gerelateerde blogberichten

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer