Home / Omgevingsvergunning / Stedenbouwkundige handelingen

Stedenbouwkundige handelingen

Er zijn heel wat stedenbouwkundige handelingen waarvoor u een vergunning nodig heeft. Zo bent u verplicht om een aanvraag in te dienen voor volgende werken: 

  • Bouwen
  • Herbouwen 
  • Slopen
  • Reliëfwijzigingen 
  • Functiewijzigingen 
  • Bomen vellen 
  • ...

Kleine werken aan een woning of een gebouw zoals de aanbouw van een veranda van maximaal 40 m² is meldingsplichtig onder voorwaarden. Daarnaast zijn er bepaalde werken vrijgesteld van een vergunning. Zo heeft u geen vergunning nodig voor vrijstaande constructies (garage, tuinhuis, ...) die samen een maximale oppervlakte van 40 m² hebben. 

Het is uitermate belangrijk dat u op voldoende wijze geïnformeerd bent bij de opzet en uitvoering van uw bouwplannen. Samen met u als bedrijfsleider onderzoeken we binnen uw toekomstvisie de meest efficiënte mogelijkheden.

Adviron biedt u volgende diensten aan: 

- Opmaak en begeleiding bouwvergunningsaanvraag 

- Rendabiliteitsstudie (ikv nieuwe inplanting) 

- Landschapsintegratieplannen 

- Aanvraag technische / terreinaanlegwerken 

- Overleg met overheidsinstanties ikv nieuwe projecten 

- Begeleiden bij een sloopopvolgingsplan (SOP) 

- ... 

Gerelateerde blogberichten

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer