Home / Omgevingsvergunning / Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteit

Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteit

Sinds 1 augustus 2018 dient een kleinhandelszaak of handelsgeheel van meer dan 400 m² netto handelsoppervlakte in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Deze vergunning vervangt de vroegere socio-economische vergunning. 

Ook bij een wijziging, samenvoeging of uitbreiding van een bestaande kleinhandelszaak dient u een omgevingsvergunning voor kleinhandel aan te vragen. Een nieuwe vergunning is noodzakelijk bij volgende wijzigingen: 

  • Samenvoeging waardoor een totaal netto handelsoppervlakte wordt bekomen van meer dan 400 m² 
  • Een uitbreiding met meer dan 300 m² of meer dan 20 % van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte 
  • Wijziging in categorie(ën) van kleinhandel (met 10 % van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of > 300 m²)

Voor tijdelijke handelszaken geldt de vergunningsplicht niet. Onder een tijdelijke handelszaak kan verstaan worden: "de exploitatie van een handelsactiviteit voor minder dan 180 dagen per jaar indien er voldaan wordt aan de stedenbouwkundige voorschriften of minder dan 90 dagen per jaar indien er niet voldaan wordt aan de stedenbouwkundige voorschriften". 

Baat u één van volgende handelszaken uit:

  • Supermarkt
  • Tuincentrum
  • Kledingzaak
  • Doe-het-zelfzaak
  • ...

Omgevingsvergunning voor kleinhandel nodig?

Contacteer ons dan vrijblijvend.

Contacteer ons

Gerelateerde blogberichten

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer