Home / Omgevingsvergunning / Project-m.e.r.-screening

Project-m.e.r.-screening

Sinds eind april 2013 dient er een project-m.e.r.-screening uitgevoerd te worden voor bepaalde projecten waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Aan de hand van een screening wordt bepaald of er al dan niet aanzienlijke effecten te verwachten zijn en of er al dan niet een project-MER noodzakelijk is.

Voor grote of ingrijpende projecten wordt meestal een project-MER opgemaakt door een team van erkende deskundigen. Deze projecten zijn opgenomen in de lijst van bijlage I en II van het MER-besluit. Voor bijlage-II projecten kan steeds na motivering een ontheffing aangevraagd worden bij het Team Mer. 

Alle projecten die opgenomen zijn in de lijst van Bijlage III van het project-m.e.r.-besluit zijn minstens onderworpen aan de plicht voor de opmaak van een screening. Tot deze lijst behoren onder andere stadsontwikkelingsprojecten zoals meergezinswoningen met een zekere omvang, vakantiepark, rust- en verzorgingstehuizen, school, handelsruimte,  ... . Daarnaast is er ook een m.e.r-screening nodig voor andere infrastructuurprojecten en projecten in de metaalindustrie, minerale, chemische, voedings- en genotmiddelenindustrie, textiel-, leder-, hout- en papierindustrie, … . Tijdens de m.e.r.-screening worden de effecten op de mobiliteit, water, geluid en trillingen, biodiversiteit, ... nagegaan. 

Adviron kan de opmaak van de project-m.e.r.-screening voor uw project verzorgen. Daarbij wordt dieper ingegaan op diverse milieu-aspecten. Heeft u ook nood aan ondersteuning bij een bodemonderzoek? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerde blogberichten

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer