Home / Blog / Wijziging decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB)

Wijziging decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB)

Zoals u kan lezen in de titel van deze blog werd het decreet van het integraal handelsvestigingsbeleid recent gewijzigd. Meer specifiek gaat dit over de
kleinhandelsvergunning. => Inwerkingtreding: 4 maart 2024
Welke zaken werden er aangepast? 

1. Aanpassing definities

Onder handelsgeheel wordt verstaan een geheel van kleinhandelsbedrijven binnen eenzelfde gebouw of in een aangesloten bebouwing waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen samen bekomen werd. 

Een kleinhandelsbedrijf is een distributie-eenheid waarvan de activiteit volledig of gedeeltelijk bestaat uit het te koop aanbieden of opnieuw verkopen van goederen aan consumenten. 

 2. Verdere opsplitsing van de categorieën

De oude categorie 4° verkoop van andere producten wordt opgesplitst in:

    • 4° verkoop van vervoers- en transportmiddelen
    • 5° verkoop van volumineuze goederen die niet vallen onder de categorieën, vermeld in punt 1° tot en met 4° (volumineuze goederen = de som van de hoogte, de breedte en de diepte die minimaal 2,5 meter of meer bedraagt)
    • 6° verkoop van niet-volumineuze goederen die niet vallen onder de categorieën, vermeld in punt 1° tot en met 4°

3. Vergunningsplicht uitgebreid 

Een opsplitsing van kleinhandelsbedrijven groter dan 400 m² zullen ook verplicht zijn om een vergunning aan te vragen, ongeacht of het zich in een handelsgeheel bevindt of niet. 

4. Duurzaam ruimtegebruik!!

Duurzaam ruimtegebruik wordt steeds belangrijker. Zo zal er aangegeven moeten worden of de parking bijvoorbeeld al dan niet meervoudig gebruikt wordt overdag (klanten) versus 's avonds of 's nachts (andere functies/bewoners). Verhuis van binnen naar buiten een stads- of dorpskern zal gemotiveerd moeten worden. En welke inspanning er geleverd zullen worden om de modal shift en emissieloze belevering te bewerkstelligen. 

Hiermee gepaard werden addendum W1 en addendum E1ter aangepast. Deze addenda zijn van groot belang voor de opmaak van de aanvraag voor een kleinhandelsactiviteit.  

Vond u dit artikel interessant?

Deel het met kennissen en vrienden.

Recente berichten

Startschot voor Adviron in 2023

Milieu-aangiftes, milieucoördinatie, omgevingsvergunningen … De milieuwetgeving kan vaak complex en tijdrovend ogen, zeker voor ondernemers. Vanuit de sector is er een groeiende vraag naar begeleiding. Uit die vraag is Adviron, een onderdeel van Creafarm, ontstaan. Hun doel? Ondernemingen helpen om de milieuwetgeving zo efficiënt en correct mogelijk te implementeren. Met persoonlijk en onfhankelijk advies, helemaal op maat.

Lees meer

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer