Home / Projecten / Callens Recycling

Callens Recycling

Callens Recycling is een afvalbedrijf te Wielsbeke. Ze beschikken over een eigen recyclagepark en over een containerdienst met afzetcontainers en rolcontainers. Op de site te Wielsbeke wordt het afval gesorteerd, deels verwerkt maar hoofdzakelijk op- en overgeslagen. De activiteiten zijn ontstaan uit de huis-aan-huisafvalophaling en in 2012 werd de site uitgebouwd om ook afval te sorteren en op te slaan.  Reeds van in het begin staan wij Callens Recycling bij bij het aanvragen van hun vergunningen, erkenningen en volgen wij hen op als extern milieucoördinator. 

Vergunningen

Er werden de afgelopen jaren diverse omgevingsaanvragen opgemaakt voor Callens Recycling in de Breestraat te Wielsbeke. De gebouwen en constructies moesten de groei van hun bedrijfsactiviteiten mee volgen. 

De laatste omgevingsaanvraag stond in het teken van de bouw van een overkapping van een deel van de afvalopslagplaats. Op die manier wordt bijkomend aan stofbeheersing gedaan, wordt extra hemelwater opgevangen en beperkt men de oppervlakte aan potentieel verontreinigde verharding (afvalopslagplaats). 

Milieucoördinatie

Als externe milieucoördinator ondersteunen wij de bedrijfsactiviteiten van Callens Recycling op vlak van milieu. Wij volgen daarbij de vergunningstoestand op, de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden en andere milieuverplichtingen. Milieuadministratie  en erkenningen

Wij ondersteunen Callens Recycling bij het invullen van diverse verplichte aangiftes zoals de VMM aangifte, aangifte BeWeee, aangifte milieuheffing, MATIS, ... . 

In het kader van de inzameling en het transport van afval diende men voor OVAM over een kwaliteitsborgingssysteem (KBS) te beschikken. Ook daarvoor kan u bij ons terecht.