Home / Projecten / Ruimdienst Van Parys - Stepman

Ruimdienst Van Parys - Stepman

Ruimdienst Van Parys - Stepman is gespecialiseerd in het ophalen van (vloeibare) afvalstoffen zoals septisch materiaal, olie-watermengsels, ... alsook vloeibare dierlijke mest. Zij rekenen reeds een heel aantal jaar op onze diensten als extern milieucoördinator, voor het aanvragen van de nodige vergunningen en divers advies.  

Externe milieucoördinatie

De activiteiten van ruimdienst Van Parys - Stepman bvba worden reeds verschillende jaren opgevolgd vanuit de taak als externe milieucoördinator. 

Naast een rondgang op de inrichting kunnen zij ook met diverse vragen over Vlarem en Vlarema bij ons terecht. We staan hen bij bij het invullen van de identificatieformulieren en het bijhouden van de verplichte registers.