Home / Projecten / Project-M.e.r.-screening vakantiepark

Project-M.e.r.-screening vakantiepark

In samenwerking met architectenatelier Vyvey werd een omgevingsaanvraag ingediend voor het bouwen van vakantiewoningen in Koksijde. Voor dit project was naast de aanvraag van een stedenbouwkundige handeling eveneens een project-m.e.r.-screening en een aanvraag voor een ingedeelde inrichting (milieuluik) vereist. 

Project-m.e.r.-screening

Vakantieparken zijn opgenomen in bijlage III van het MER besluit waardoor bij een omgevingsaanvraag voor uitbreiding of wijziging van deze vakantieparken een project-m.e.r.-screening vereist is. 

In een m.e.r.-screening worden alle mogelijke effecten op de omgeving onderzocht en beoordeeld. Indien nodig wordt het project in die mate bijgestuurd om de impact op de omgeving te verminderen.