Milieuadvies nodig?

Contacteer ons

Vegetaties of KLE

Vegetaties

Vegetatietypes zoals duinvegetaties, heiden, vennen, bronnen en holle wegen zijn allen verboden om te wijzigen door het uitvoeringsbesluit van 1998. Ook het wijzigen van historisch permanent grasland en poelen in groen-, park-, buffer- en bosgebieden als in valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarden is niet toegelaten. 

Kleine landschapselementen (KLE)

Onder kleine landschapselementen behoren bomen, bermen, graften, hagen, poelen, houtkanten, struwelen, sloten, waterlopen, ... Holle wegen, graften, poelen in groengebied, parkgebied, buffergebied en bosgebied én bronnen zijn landschapselementen die verboden zijn te wijzigen.

Het kappen van bomen

Voor het kappen van bomen, die niet in een bos gelegen zijn, kan het zijn dat u een stedenbouwkundige vergunning en/of een vergunning voor vegetatiewijziging dient aan te vragen.  

Vergunning voor vegetatiewijziging 

U bent vrijgesteld van vergunningsplicht voor vegetatiewijziging indien de bomen gerooid worden op huiskavels die gelegen zijn binnen een straal van maximaal 100 meter rondom de vergunde woning en/of bedrijfsgebouwen. De vergunde woning dient daarnaast ook bewoond te zijn en/of de bedrijfsgebouwen moeten in gebruik zijn. In de groen-, bos-, park- of buffergebieden wordt de afstand beperkt tot het kadastraal perceel van de vergunde woning en/of bedrijfsgebouw waarbij de bomen maximaal 50 meter van de vergunde gebouwen gelegen mag zijn.  

Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning is noodzakelijk voor het kappen van bomen met een omtrek van meer dan 1 meter op 1 meter boven het maaiveld. Hiervoor is een vrijstelling mogelijk indien de bomen gelegen zijn in agrarisch gebied, in woongebied of in industriegebied en indien de bomen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom een vergund gebouw staan. 

Gerelateerde blogberichten

Nieuwe hemelwaterverordening 2023

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater treedt in werking op 2 oktober 2023. Hierbij denken we aan de grotere projecten die al in ontwikkeling zijn en pas na 2 oktober zullen ingediend worden. Bij de opmaak van het project kan hier dan ook best al rekening mee gehouden worden.

Lees meer

Materialeninformatiesysteem - MATIS

Aan de hand van het registratiesysteem MATIS worden zowel inzamelaars als verwerkers door de OVAM aangezet om alle in- en uitgaande afval- en materialenstromen te gaan rapporteren. Vanaf 8 januari 2024 worden er bepaalde wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer